Gümüş Ankh, Beden Piramitleri,

Gümüş Ankh bilgisi kadim Mısır gizem ekolleri tarafından sıkı bir şekilde korunan sırlardan biriydi. Gümüş Ankh Enerjisinin insanların eterik bedenleri üzerinde gençleştirici ve dinçleştirici etkileri vardır. Gümüş Ankh enerjisinin Eterik hücre zarı dahil pek çok katmanda çalışır.

Kadim Mısır uyumlaması içerir ve eterik beden ile ruhun eterik bedeni arasında köprü kuran bir enerjidir. Gençleştirici ve dinçleştirici bir etkiye sahip olup bedenin 20'nin üzerinde değişik iksir üretmesini tetikler. Çakralar, salgı bezleri ve organlarını üzerinde çalışır.  Bu eğitim daha çok kendi gelişiminiz içindir. Bir bölümünü başkaları için uygulanabilir. Uzaktan gönderebilirsiniz. İçerisinde 15 uyumlama içerir.

Kimler katılabilir:

Katılım için hiçbir önkoşul yok isteyen bu eğitimi alabilir. 

Gençleşmek ve dinçleşmek isteyen herkes katılabilir.

Nasıl Alabilirsiniz?

Bu atölye çalışmasını, yüz yüze veya telefon, skype aracılığı ile uyumlamaları alabilirsiniz.

ANKH     

“Ankh, uykudan uyanan insanın şuuru olarak ortaya çıkar”.

  Kadim Mısır'da Ankh, kelime anlamı olan “yaşam”ı simgeler. Bu yaşam ne dünyevi ne de ruhsal yaşam olarak ayırt etmez, bütünsel yaşamı temsil eder.

Ankh aynı zamanda gizli bilgeliğin anahtarıdır. Ruhsal dünya ile bağlantı kurmayı kolaylaştıran enerji aynı zamanda otorite ve gücün sembolüdür.

İsis ve Osiris’in eril ve dişil sembollerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ki bunlar aynı zamanda gökyüzünün ve dünyanın yaratıcı prensipleridir.

Ankh ölümsüzlüğü, gelecek olan yaşamı, yaklaşan zamanı işaret eder.

İsis sırları inisiyasyonunda kullanıldığı düşünülen sembole Eski Mısır eserlerinde birçok Mısır ilahının elinde rastlanırken en çok Tanrıça İsis’in elinde rastlanır.

Mısırlı; "yaşam haçı"dır, kadın ve erkeğin birlikteliğini simgeler ve evrensel yaşamın çekiciliği olarak ele alır. Nil'in anahtarı olarak da bilinir.

Paylaş