Serafim Blueprint Nedir?

13.000 yıl önce, bir Serafim denilen yüksek meleklerin insanlığın refahı için bir grup kozmik enerjiyi birleştirdi. Birleşen bu kozmik enerji, evrenimizde bulunan tüm canlı türlerinin, en kolay şekilde kişisel gelişiminde kullanılabilir.

Sistem bizim yaşam gücü enerjisi ve refahımızı arttırmak için 11 büyük enerjiyi en uygun şekilde birbiri ile etkileşimidir. Her bir enerji gerçekleştirme ve evrim yolunda yaşam amacımızı bilerek yürümemizi destekler.

Bu enerjiler güvenli, zeki ve ideal bir uyum içinde çalışırlar. Bizim fiziksel duygusal ve ruhsal bedenlerimiz ve göksel bedenlerimizde en ideal şekilde çalışırlar.

Serafim Blueprint Sistemi 6 basamaktan oluşur:

1. Basamak Serafim İyileştirmesi
2. Basamak Serafim Kutsal Geometri

3. Basamak Serafim Tezahürü

4. Basamak Serafim Kozmik İhtişam

5. Basamak Serafim ile Gezegenin İyileştirilmesi

6. Basamak Serafim İnayet ve Birlik

1. Basamak Serafim İyileştirmesi

İyileşme önce kendimizden başlar. Bu basamak sizi hem bedensel hem de duygusal olarak iyileştirir. Bu sayede ruhsal gelişiminiz için gerekli temel oluşur. Sistemin ilk enerjisi size kendinizi ve başkalarını fiziksel olarak iyileştirme gücü verir. İlahi uyum enerjisi ismi taşıyan ikinci güç de bir iyileştirme enerjisidir. Ama onun hedefi duygusal yönünüzdür. Bu iki enerjiye uyumlandığınızda içsel dengeniz ve bağışıklık sisteminiz sağlamlaşır. Bu basamak sadece kendimizi iyileştirmek ile kalmıyor başkalarına enerji aktarmak ve kristallere şifa yükleme aura ve çakralara, böbrek ve enerji meridyenlerimize çalışabiliyoruz. Farklı melek bağlantıları oluşturabilmek ve uyumlu ortamlar yaratabilmek önemli iki enerjidir.

2. Basamak Serafim Kutsal Geometri

Bu basamak şimdiki yaşantınızda sizi sınırlayan karmik bağları çözmeyi hedefler. Devreye giren ana enerjiler evrim hızınızı arttırır. Bu enerjilerden biri evrenin yüce düzenleme gücüdür, diğeri ise karmik sınırları aşamalı olarak yok eden güçtür.

3. Basamak Serafim Tezahurü  

Bu basamak hem kişisel isteklerinize hem de kozmik amaçlarınıza daha çabuk ulaşmanız için size yardımcı olur. Bireysel düzeyde tatmin oldukça daha yüce hedeflere yönelmeye başlarız. Buradaki iki ana enerji niyetinizi, iradenizi ve isteklerinizi gerçekleştirme gücünüzü yükseltir.

4. Basamak Serafim Kozmik İhtişam

Bu basamakta, gezegenimizle birlikte saniyede binlerce kilometre hızla uzayda savrulan bedenlerimiz, maruz kaldıkları kozmik güçlerle uyumlu hale gelir. Bedenlerimiz tüm evrenin holografik parçalarıdır. Devreye giren ilk enerji holografik, eterik bedenlerimizdeki hasarlı parçaları düzeltir, diğeri ise bizi genişleyen evrene uyumlu hale getirir.

5. Basamak Serafim ile Gezegenin İyileştirilmesi

Bu basamakta, gezegenimizin çeşitli geçişleri sırasında yardım etmek amacıyla bizimle çalışmak isteyen, bedensiz varlıklarla iletişim kurmak için gerekli araçları edinirsiniz. Bu enerji, insanlık ile doğal düzen arasındaki dengeyi düzenler. Yapılan uyumlamalar arasında doğa ruhları ve yüksek titreşimli varlıklarla uyumlu hale gelmek de yer alıyor.

6. Basamak Serafim İnayet ve Birlik

Hayatlarımız süresince birikmiş olduğumuz ağır molozları temizledikten sonra çevremizdeki güzellikleri idrak etme isteği uyanır ve kendimizi Kaynağa çok daha yakın hissetmeye başlarız.

Serafim Blueprint’in Bize Ulaşma Serüveni:

13.000 yıl önce, bir Serafim meleği bir grup kozmik enerjiyi birleştirdi.

Dünyamızda bu yeni enerjiyi kullanmayı ve bilgilenmeyi ilk olarak Atlantis rahipleri, bilginleri tanımışlar ve bu ruhani sistemin Atlantislilere ulaşmasını sağlamışlardır. Atlantis kıtasının yok olmasıyla birlikte Serafim enerjisi öğretisini içeren bu ruhani sistem de tamamıyla unutulmuştur.

Bu ruhani sistemi kuran Serafim Meleği, aynı zamanda sistemin de koruyucusudur. Bu nedenle Serafim Meleği, uzun süre insanlığın tekrar bu ruhani sistemi kavrayabilme olgunluğuna ulaşmasını beklemiştir. M.S 60′lı yıllarda yüksek ruhani evinime ulaşmış İbraniler, bu enerji kaynağını yeniden keşfetmiştir. Bu mistik edinim üzerine geliştirilen ruhani sistem bugün Kabala olarak bilinmektedir.

1994 senesinde Serafim Meleğinin meditasyon öğretmeni olan Ruth Rendely ile iletişime geçmesiyle bu ruhani sisteme yeniden ulaşmamız sağlanmıştır. Serafim Blueprint, eter boyutunda sürekli var olan kozmik enerji bileşimidir. Bu ruhani sistemin kurucusu olan Serafim Meleği, enerjinin vücutlarımızla tam bir uyum içinde olmasını sağlayabilmek için tüm enerji açılımlarını, belli bir sıralamayı takip ederek yapmaktadır. Enerjilerin kombine ediliş şeklini ve verildiği evreleri göz önünde bulundurursak, Serafim Blueprint’in birbirini takip eden enerji açılımlarını içeren kadim bir öğreti olduğunu anlarız.

Her bir enerji kullanımı, özel bir amaç içermekte ve enerjiyi nitelikli kullanma olanağı sağlamaktadır.

Detaylar...

1. Basamak Seraphim İyileştirmesi

Şifa elinizde!

Bazen zor zamanlardan geçerken veya hastalıklarla ve günlük sorunlarla mücadele ederken elimizde bir güç olmasını isteriz. İşte bu anda elimizde somut bir şeyler tutmak, onların bize aktardığı güzel enerjileri avucumuzda hissetmek isteriz.

Sistemin ilk enerjisi Yaşam gücü enerjisine açılmak  ile kazanacaklarımız:

§  İyileştirici enerjileri (Baş melek, melek, üstat, rehber, aydınlanmış üstat, kutsal mekanlar, elementler, devalar, şifacılar v.b) alma ve başkalarına aktarma yetenekleri kazanırız. Bu enerjileri istersek uzakta bulunan kişilere de  gönderebiliriz.

§  Yaşam Gücü enerjisini, başta kristaller ve doğal taşlar olmak üzere, pek çok nesneye yüklemek mümkün. Birinci basamak eğitimine katılan herkes bu şifa enerjisini seçtiği nesnelere yükleme becerisi kazanıyor. Üstelik enerji yüklediğiniz kristalleri ihtiyacı olan başkalarına da verebiliyorsunuz. Kuvars kristallerine Yaşam Gücü enerjisi tek seferde kalıcı olarak yüklenebiliyor. Diğer nesnelerde belli süreler sonunda yükleme işlemi tekrarlanması gerekiyor.

§  Yaşam Gücü enerjisi yüklü kristallerin yararlı olduğu görülen durumlar: Artrit, kronik baş ağrıları, karpal tünel sendromu, alkol ve sigara bağımlılığı, grip, soğuk algınlığı, kronik halsizlık, stres, bağışıklık sistemi sorunları

§  İlk enerji uyumlamaları ile Çakraların ve enerji kanallarının açılmasını destekleyen yaşam gücü enerjisini alma ve var olan çakra blokajlarının temizlenmesini destekler. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve böbrekleri temizler. Yaşam gücü enerjisi ile güçlenir ve enerji dolarız.

§  Ellerimiz aracılığı ile yaşam gücü enerjisini kendimize ve başkalarına aktarabilme yeteneği size kendinizi ve başkalarını fiziksel olarak iyileştirme gücü kazanırız.

§  Mekanlara (evinize, ofisinize veya diğer mekanlara) Negatif enerjilerden temizleme ve Yaşam Gücü uyum parmaklığı kurma yeteneği kazanırız.

Seraphim Blueprint ana enerjilerinden “İlahi Uyum” enerjisine açılmasıdır. Bu bir iyileştirici enerjidir.

§  Aura ve enerji bedenleri ile çalışır. Fiziksel, duygusal ve zihinsel bedenlerimizi dengeleyerek öz potansiyelimizi arttırır. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenleri iyileştirme yeteneği kazandırır.

§  Ruhsal amacımızı ortaya çıkaracak güce kavuşmamızı destekler.

§  Ellerimiz aracılığı ile “İlahi Uyum” enerjisini kendimize ve başkalarına aktarabilme yeteneği kazanırız.

Bu enerjiler Akıllı enerjilerdir.
Niyet ile etkinleştirilir. Odaklanarak veya uyurken veya işimizi yaparken dahi çalışabilir.

Farklı derecelerde programlanabilir.

Diğer kullandığımız enerjiler ile çalışmayı destekler. Etkilerini güçlendirir.

Kullanıldıkça etkileri güçlenir.

Kullandığımız sürece bizim yararımıza, başka yaratıcı yollar yaratır.

Uyurken veya işimizi yaparken dahi etkin hale gelebilir.
Kullanan kişiyi başka yararlı enerjilerle ve rehberlerle bağlantıya geçirir.
Başkalarına yardım etmek için aktarılabilir veya uzaktan gönderilebilir.

Detaylar...

Seraphim Blueprint 2. Basamak 

Serafim Kutsal Geometri

Bu basamak şimdiki yaşantınızda sizi sınırlayan karmik bağları çözmeyi hedefler. Devreye giren ana enerjiler evrim hızınızı arttırır. Bu enerjilerden biri evrenin yüce düzenleme gücüdür, diğeri ise karmik sınırları aşamalı olarak yok eden güçtür. Bu basamakta 2 güçlü ve akıllı enerjiyi kazanacağız.

Sistemin 3. enerjisi Yaşam gücü enerjisine ile kazanacaklarımız:

Bizi sınırlayan karmik bağları çözmeyi hedefler.

Karmik konulara sürekli takılıp kalmaktan öteye geçerek, bu yaşamda ulaşabileceğimizi düşündüklerimizden daha fazla yollar sunar.

Kutsal geometri enerji dalga formlarını birbirine bağlayan bir güçtür. Bu güç ile bilincin kademeli olarak genişlemesini destekler.

Kendimizi engelleme programlarını devre dışı bırakır.

Sınırlayan ve bizi engelleyen düşünce kalıplarını kırıyor ve yeni potansiyeller için yer açıyor.

Ve, ve, ve…

Sistemin 4. enerjisi Yaşam gücü enerjisine ile kazanacaklarımız:

Evrenin mutlak düzenleme gücünü ve ipuçlarını fark etmek.

Kundalini kanalının yükselişi

Tıkanıklıkların temizlenmesi ve enerjinin rahat dolaşımının sağlanması

Ve, ve, ve

Bu enerjiler Akıllı enerjilerdir.

Niyet ile etkinleştirilir. Odaklanarak veya uyurken veya işimizi yaparken dahi çalışabilir.

Farklı derecelerde programlanabilir.

Diğer kullandığımız enerjiler ile çalışmayı destekler. Etkilerini güçlendirir.

Kullanıldıkça etkileri güçlenir.

Kullandığımız sürece bizim yararımıza, başka yaratıcı yollar yaratır.

Uyurken veya işimizi yaparken dahi etkin hale gelebilir.
Kullanan kişiyi başka yararlı enerjilerle ve rehberlerle bağlantıya geçirir.
Başkalarına yardım etmek için aktarılabilir veya uzaktan gönderilebilir.

Anten taşı nedir? Ne işe yarar?

Seraphim Blueprint sisteminine adım atan kişilere küçük bir taş verilir. Genelde ikinci basamak eğitiminin sonrasında katılımcılara verilir veya gönderilir.  Bu doğal taş yumurta şeklindedir ve boyutları 2 cm ile 5 cm arasında değişebilir.
Her bir taş kullanıcının kişisel enerjilerine uygun olarak programlandıktan sonra sahibine teslim edilir. Bu taşlar kullanıcılarının evrene açılan antenleri gibidir ve onların en uygun ve etkin şekilde evrensel enerjilere açılmalarını ve ruhsal gelişimlerinde hızla, ama aynı zamanda güvenle, ilerlemelerini sağlar. 
Taşlar sahipleriyle kesintisiz bir bağlantı halindedirler. Bu nedenle taşları beyaz veya açık renk bir zemin üzerinde açıkta bulundurmak yararlıdır. Kişiler dilerlerse meditasyon yaparken veya Seraphim Blueprint eğitimlerinde uyumlamaları alırken bu taşları ellerinde tutabilir. Taşlar Seraf meleği veya diğer yüksek enerji bilinçleriyle iletişim kurmaya da yardımcı olur. 
Zorlu olaylar yaşarken veya duygusal olarak dengelenme ihtiyacı içindeyken kişiye özel hazırlanan bu taşlar evrendeki en uygun enerjileri sahiplerine aktararak onları güçlendirir.

Detaylar...

Seraphim Blueprint 3. Basamak

Seraphim Tezahürü

Bu basamak hem kişisel isteklerinize hem de kozmik amaçlarınıza daha çabuk ulaşmanız için size yardımcı olur. Bireysel düzeyde tatmin oldukça daha yüce hedeflere yönelmeye başlarız. Buradaki iki ana enerji niyetinizi, iradenizi ve isteklerinizi gerçekleştirme gücünüzü yükseltir. Bu basamakta 2 güçlü ve akıllı enerjiyi kazanacağız.

Sistemin 5. enerjisi Tezahür Ettirme Gücü ile kazanacaklarımız:

İnsanların özellikle istediklerine kavuşmaları için önemlidir.(Güç, para, başarı, bolluk, arkadaş, ilişki, kariyer, zenginlik, şans, sağlık, huzur, güven, sonsuz seçenekler…)

Dileklerimizin çabucak gerçekleşmesine, daha yüksek hedeflere yönelmemize, kozmik yazgımızın belirginleşmesine yardım eder.

Bize bahşedilen bu güçlü anahtar sayesinde tezahür ettirme becerimiz yükselir.

Niyetinizi sonsuz seçenekler arasından size en uygun olanları seçmeniz konusunda yardımcı olur.

Ruhsal amaca uygun bir plan veya proje seçerseniz bir sonraki aşamaya geçiş kolaylıkla olur.

Ve, ve, ve…

Sistemin 6. enerjisi “Bilinci Etkinleştirme Gücü” ile kazanacaklarımız:

Bizi evrenin yaratıcılığı ile uyumlu hale getiriyor.

Ruhsal amacı açar ve evrenin yaratılmış ve gerçekliği içinde bulabilmeyi uyumlar. Ruhsal amacımıza uygun bir şekilde yaşıyorsak her şey daha kolay hale gelir.

DNA ve hipofiz ayarı,

Yaşlanmanın tersine çevrilmesi,

Meditasyon Güçlendirici,

Ve, ve, ve

Bu enerjiler Akıllı enerjilerdir.

Niyet ile etkinleştirilir. Odaklanarak veya uyurken veya işimizi yaparken dahi çalışabilir.

Farklı derecelerde programlanabilir.Diğer kullandığımız enerjiler ile çalışmayı destekler. Etkilerini güçlendirir.Kullanıldıkça etkileri güçlenir.Kullandığımız sürece bizim yararımıza, başka yaratıcı yollar yaratır.Uyurken veya işimizi yaparken dahi etkin hale gelebilir.

Kullanan kişiyi başka yararlı enerjilerle ve rehberlerle bağlantıya geçirir.
Başkalarına yardım etmek için aktarılabilir veya uzaktan gönderilebilir.

Detaylar...

Seraphim Blueprint 4. Basamak Serafim Kozmik İhtişam/Evrensel Görkem

Bu basamakta, gezegenimizle birlikte saniyede binlerce kilometre hızla uzayda savrulan bedenlerimiz, maruz kaldıkları kozmik güçlerle uyumlu hale gelir. Bedenlerimiz tüm evrenin holografik parçalarıdır. Devreye giren ilk enerji holografik, eterik bedenlerimizdeki hasarlı parçaları düzeltir, diğeri ise bizi genişleyen evrene uyumlu hale getirir.

Bu basamakta 2 güçlü ve akıllı enerjiyi kazanacağız.

Sistemin 7. enerjisi “Kalıpların Yenilenmesi” Gücü ile kazanacaklarımız:

Evrenin mucizelerini deneyimleme,

Evrendeki kökenimiz…

Astro destek uyumlamaları,

Güneş sistemi uyumlaması

Güneş sistemi şifası,

Toprak ana ile bağlantımızın güçlendirilmesi…

Sistemin 8. enerjisi “Evrensel enerjilere ayarlanma” ile kazanacaklarımız:

Evrensel atık temizleyicisi karadelikler

 Her türlü dengelenme,

Boyutlar arası engelleri aşma

Hücrelerimiz için ışığı kullanma

Ve, ve, ve

Bu enerjiler Akıllı enerjilerdir.Niyet ile etkinleştirilir. Odaklanarak veya uyurken veya işimizi yaparken dahi çalışabilir Farklı derecelerde programlanabilir.Diğer kullandığımız enerjiler ile çalışmayı destekler. Etkilerini güçlendirir. Kullanıldıkça etkileri güçlenir. Kullandığımız sürece bizim yararımıza, başka yaratıcı yollar yaratır.Uyurken veya işimizi yaparken dahi etkin hale gelebilir.

Kullanan kişiyi başka yararlı enerjilerle ve rehberlerle bağlantıya geçirir.
Başkalarına yardım etmek için aktarılabilir veya uzaktan gönderilebilir.

Detaylar...

Seraphim Blueprint 5. Basamak Serafim ile Gezegenin İyileştirilmesi

Bu basamakta, gezegenimizin çeşitli geçişleri sırasında yardım etmek amacıyla bizimle çalışmak isteyen, bedensiz varlıklarla iletişim kurmak için gerekli araçları edinirsiniz. Bu enerji, insanlık ile doğal düzen arasındaki dengeyi düzenler. Yapılan uyumlamalar arasında doğa ruhları ve yüksek titreşimli varlıklarla uyumlu hale gelmek de yer alıyor.

Bu basamakta 1 güçlü ve akıllı enerjiyi kazanacağız. 

Sistemin 9. enerjisi “Gezegenin İyileştirilmesi” Gücü ile kazanacaklarımız:

Karmik kusurun iyileştirilmesi,

Doğa alemleri ile bağlantının iyileştirilmesi,

Havanın iyileştirilmesi,

Fiziksel olmayan varlıklar ile iletişimin güçlendirilmesi,

Boyutlar ve iletişim,

Ve, ve, ve

Bu enerjiler Akıllı enerjilerdir.

Niyet ile etkinleştirilir. Odaklanarak veya uyurken veya işimizi yaparken dahi çalışabilir. Farklı derecelerde programlanabilir.Diğer kullandığımız enerjiler ile çalışmayı destekler. Etkilerini güçlendirir. Kullanıldıkça etkileri güçlenir. Kullandığımız sürece bizim yararımıza, başka yaratıcı yollar yaratır.

Uyurken veya işimizi yaparken dahi etkin hale gelebilir.
Kullanan kişiyi başka yararlı enerjilerle ve rehberlerle bağlantıya geçirir.
Başkalarına yardım etmek için aktarılabilir veya uzaktan gönderilebilir.

Detaylar...

Seraphim Blueprint  6. Basamak Serafim İnayet ve Birlik

Hayatlarımız süresince birikmiş olduğumuz ağır molozları temizledikten sonra çevremizdeki güzellikleri idrak etme isteği uyanır ve kendimizi Kaynağa çok daha yakın hissetmeye başlarız.

Bu basamakta 2 güçlü ve akıllı enerjiyi kazanacağız.

Sistemin. 10. Enerjisi “Rahmet ve Birlik” Gücü ile kazanacaklarımız:

Titreşimimizi yükseltmek

Duyarlılığımızı güçlendirmek,

DNA etkinleştirilmesi,

İlahi Mucize

Ve, ve, ve

Sistemin. 11. Enerjisi “Kaynak ile Bütünleşme” Gücü ile kazanacaklarımız:

Sınırsız olma,

Sevgi, aşk,

Kaynak ile birleşme

Yenilenme, bütünleşme

 Ve, ve, ve

Bu enerjiler Akıllı enerjilerdir.

Niyet ile etkinleştirilir. Odaklanarak veya uyurken veya işimizi yaparken dahi çalışabilir.Farklı derecelerde programlanabilir.Diğer kullandığımız enerjiler ile çalışmayı destekler. Etkilerini güçlendirir.Kullanıldıkça etkileri güçlenir.Kullandığımız sürece bizim yararımıza, başka yaratıcı yollar yaratır.Uyurken veya işimizi yaparken dahi etkin hale gelebilir.Kullanan kişiyi başka yararlı enerjilerle ve rehberlerle bağlantıya geçirir.Başkalarına yardım etmek için aktarılabilir veya uzaktan gönderilebilir.

Detaylar...

SERAPHİM BLUEPRİNT BİREYSEL SEANSLAR-

Serafim Blueprint bedensel ve ruhsal iyileşme enerjileri ile seanslar yapılmaktadır. Serafim Blueprint ile daha üst seviyelerden enerjiler aktarılmaktadır.

Bilincin en yüksek düzeylerinde blokajlar çözülmeye başlar.

Pek çok rahatsızlık için hızlı çözümler getirir.

Bu enerji bedensel ve ruhsal iyileşmeyi hedefler.

Düşünceler çok hızlı bir şekilde berraklaşır.

Serefim iyileştirici enerjileri ile yaşama denge ve mutluluk hızlı bir şekilde aktarılmaktadır.

Karmik sınırlar ve karmik blokajlar kolaylıkla aşılır.

Geçmiş yaşam engellerini kaldırmak için etkili bir enerjidir. 

bedensel ve duygusal vücutların iyileştirilmesi

Düşük enerji için enerji yükseltme çalışması 

Bağışıklık gücünün kuvvetlendirilmesi

Uzaktan enerji gönderilmesi

Destak amaçlı kristallere iyileştirme enerjilerinin yüklenmesi

Daha Yüksek bodyutlara kanal açarak  istenilen enerjilerin alınması ve aktarılması

Detaylar...

Seraphim Blueprint Füzyon

Bu çalışma süresince sistemin 11 enerjisinin uyumlamaların genişletilmiş uyumlamaları eklenerek her frekansa bağlantı derinleşir ve birleşimler oluşturularak etkilerinin artırılması sonucu katılımcıların ruhsal evrimlerinin bir üst aşamasına ulaşmalarını sağlar.

Bu çalışma esnek bir yapıya sahiptir. Bazı temel uyumlamaların yanı sıra katılımcıların tercih ettikleri konulara göre de uyumlamalar yapılır. Belirli amaçlar için bazı enerjiler birleştirilerek günlük etkinleştirmeler için Seraphim Füzyon “süper paketler”i oluşturulur. Aynı zamanda grup içerisinde oluşturulan füzyon paketlerini diğer tüm katılımcılar da aynı şekilde kullanma olanağı sunar.

Grup çalışmaları, meditasyon ve dinamik etkinleştirmeler bu çalışmanın içerdiği fırsatlar arasındadır.  

Çalışmanın ayrı bir eğitim notu yoktur. Lütfen elinizdeki Seraphim Blueprint 1-6 basamak eğitim notlarını ve anten taşlarınızı yanınızda getirin. 

Sevgi ile beklerim...

Seraphim Füzyon (Daha önce  yaptığımız füzyon paketlerinden örnekler)

Özgür akış( Blokaj ve Engellerden kurtulma)

Yeni başlangıçlar

Mucize paketi

Sihirli şifa doga kalkanı

Yaratıcı işler

unicorn mucizesi

Mucize Ruh Eşi

Aşkı Buldum

Kutsal Geometri

Tam ve aktif DNA

Yeni İş

Zamanın efendisi

Tezahür paketi

Mucize para

Zenginlik-refah-tezahür

Maddi bolluk

Bereket

Tılsımların 10”lusu zenginlik sihir

Parlayan şifa yıldızı

Ebedi Gençlik- gençlik

Sonsuz gençlik

Mucize bedenler

Kanallık paketi

Varlıklarla iletişim

Ruhsal Bağlantı

Spritüel bağlantı

İlahi olanla ve ruhsallıkla bağlantı paketi

Güçlü enerji alanı

Gezegenin iyileştirilmesi

Huzur dolu sağlıklı dünya

Gezegenin şifası

Yeşil Bağlantı paketi

Yüksek Benlikle güçlü bağlantı

İlahi birliği Yaşamak

Aydınlanma Paketi

Sevgi 

Sevgiyi çekmek

Sevginin kendisi olmak

Süper beyin hücreleri

Kristal Zihin

Güven ve ilahi aşk

Yaratana inanç güven

Kristal zihin

Anda Olma

Akışta olma

İlahi Destek

Kolay Zayıfla ve zayıf kal

Doydum

Kimler katılabilir?

Seraphim Blueprint 6. Basamak eğitimini tamamlamış olmak gereklidir.

Detaylar...