Çakra Arındırma ve Dengeleme Yöntemleri

Çakra arındırma ve dengeleme yöntemleri, çakraları temizlemek ve çalıştırmak için gerekir. Meral Bakır’ın Çakra Arındırma ve Çalıştırma Yöntemleri kitabından bu yöntemleri sizin için derledik. Çakraları temizlemek ve çalıştırmak için bu kitapta ses titreşimi, mudra, bandha, asana, pranayama, konsantrasyon ve meditasyonlara yer verilmiştir. Çakra merkezlerini açmak ve dengelemek için bu yöntemlerden yapınıza en uygun olanları ya da dilerseniz tümünü deneyebilirsiniz.

Ses Titreşim Yöntemi

Her çakra merkezi, belli bir ses titreşimi ile bağlantılıdır. Ses titreşimi sayesinde kişinin içsel gücü ve bilgisi serbest kalır. Ses titreşimi bilinçaltını arındırır ve yeniden yapılandırır. Uygulayan kişiye şifa ve huzur vererek, bilincin yükselmesine yardımcı olur.

Mudra Yöntemi

”Mudra”, ellerin duruşu veya bir sembol olarak tanımlanabilir. Mudralar bedende bulunan potansiyel enerjiyi uyandırarak bizleri kozmik enerjiye ulaştıracak özel bir kilit oluşturur.
Ellerin ve parmakların farklı noktaları, bedenin ve beynin belli bir bölgesinin karşılığı olan bir enerji noktasına sahiptir. Yani eller bedeni yansıtan bir ayna gibidir. Mudra yöntemleri arasında; bedensel duruşlar, nefes, el ve göz pozisyonları vardır. Parmaklarınızı açma, bükme, çaprazlama, dokunma yoluyla bedeninizi ve zihninizi etkin bir şekilde uyarabilirsiniz. Ayrıca mudralar, meditasyon için ideal bir ön çalışmadır.

Asana Uygulamaları

Sanskritçe olan asana sözcüğü, ‘duruş’ anlamına gelmektedir. Asana uygulamaları vücuttaki enerji kanallarını ve çakra merkezlerini aktifleştirip çalıştırmaktadır. Bunlar, kişinin farkındalığını arttırtmakta ve böylelikle; bedenin, zihnin, ruhun keşfedilmesi sağlanmaktadır. Asanalar hem zihin hem de kemikler, kaslar, eklemler, sinir, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemleri için yararlıdır. Duruşları dengeleyen, zihni de uyum ve huzur haline ulaştıran çalışmalardır. Duruşların uygulanması fiziksel dayanıklılık sağlayarak enerjiyi bedenin her noktasına yönlendirir. Asanalar, beden ile zihni birleştirir.

Beden ve zihinde blokajlar, gerilimler ve düğümler bulunmaktadır. Her zihinsel düğüme bir bedensel düğüm, her bedensel düğüme bir zihinsel düğüm denk gelmektedir. Asana çalışmalarının bir diğer amacı da bu düğümlerden kurtulmaktır. Duruşlar, bedensel boyutta yapılarak zihinsel gerilimler giderilir. Bedensel ve zihinsel gerilimlerin kaldırılması bedenimizdeki sıkışmış enerjinin rahat dolaşmasını sağlar. Bu da, bedeni aktif ve güçlü, zihni ise uyumlu, yaratıcı, neşeli ve dengeli kılar. Asanaların sürekli uygulanışı bedeni daha sağlıklı hale getirir.

Asana uygulamalarının nihai amacı ise bireyin bir pozisyonda uzun süre, rahat bir şekilde oturma yeteneğini geliştirmektir. Bu da, ileride göreceğimiz meditasyon uygulamaları için oldukça önemlidir.

Pranayama / Nefes

Sanskritçe ‘yaşam gücü’ olan prana, görünmez temel yaşamsal bir enerjidir. Prana devamlı hareket halinde olan kozmik bir güçtür. Soluduğumuz havada, yediğimiz yiyeceklerde, içtiğimiz suda ve güneş ışınlarında sonsuz miktarda bulunmaktadır. Vücudumuzun yaşamsal fonksiyonları bu yaşam enerjisine bağlıdır.

Pranayama, öncelikle nefesin farkına varılması, nefes alıp verişin ve nefes tutma işlemlerinin kontrol altına alınmasıyla evrensel yaşam enerjisini bedende depolamak ve tüm bedene eşit olarak dağıtmaktır. Pranayama ile sadece nefesi değil, solunum sisteminin arkasındaki daha ince enerjisel bir sistemi kontrol ederiz. Pranayama uygulamaları sırasında solunum sistemi güçlenir, sinir sistemi sakinleşir, zihin sabitleşir ve enerji tüm bedene eşit olarak dağıtılarak kişi daha sağlıklı hale gelir.

Konsantrasyon

Konsantrasyon, her şeyi başarmanın anahtarıdır. Akıl, kendi iç dünyasından kopmuş ve dış dünyadaki nesneler ile düşünmeye alışmıştır. Çakra temizleme ve dengeleme yöntemlerini uygularken doğru konsantrasyon çok önemlidir. Bu yüzden aklı dış nesnelerden iç merkeze yavaş yavaş çekmeye çalışmalıyız. Bunu da dışsal veya içsel bir obje aracılığıyla gerçekleştirebiliriz. Konsantrasyon objesi bir simge, mum, doğanın kendisi veya toprak, su, ateş, hava gibi elementler olabilir. Konsantrasyon, objesine bakış ile zihinde canlandırma yeteneği geliştirir. Mekanik uygulama yeterli değildir. Yapılan şeye içten ilgi göstermek gerekir. Odaklanmak için sadece ve sadece tek bir şey gereklidir: Yoğun istek. Konsantrasyon uygulaması kişiyi zamanla meditasyona götürecektir.

Yantra Konsantrasyonu

Yantra, odaklanma ve derinleşmeyi arttıran simgesel resimlerdir. En çok görülen desenler daire, kenetlenmiş üçgenler, yıldız, hilal ve karedir. Daire evrendir; üçgen ateşi, hilal suyu, kare ise toprağı sembolize eder. Yantra konsantrasyonu dışsal bir konsantrasyondur, amacı aklın tek bir şey üzerine yoğunlaşmasını sağlamaktır.

Devamı için kitabı edinebilirsiniz.

Kapak görseli, Craig Larsen’dan alınmıştır.

Aura Renklerine Göre Paraya Bakış

Vücudun etrafını saran elektromanyetik enerji alanına “aura” adı verilmektedir. Latince anlamı “parıldayan ışık”tır. Aura kelimesi kadim öğretilerde “enerji beden”, “ışık beden”, “kılıf”, “koşa” veya “hare” olarak da adlandırılmıştır. Aura çeşitli katmanlara ayrılmıştır. Bunlar bazen enerji bedenleri birbirine nüfuz eden, birbirini çevreleyen ardışık katmanlardır. Aslında aura, bir alandan çok daha fazlasıdır. Her katman bir bedendir. Kişilikle ilgili ipuçları verir. Aşağıda aura rengine göre kişinin paraya bakışına yönelik olarak bu ipuçları listelenmiştir. 

Sarı Aura: Para bir gerekliliktir. Kolay harcar, kolay harcatır.

Yeşil Aura: Lüks, giysiler, hediyeler, tatiller sever. Parayı kolayca harcar, finansal güvenlik arar.

Beyaz Aura: Finansal güvenlik arar, harcarken dikkatlidir. Para onun için ikincil durumdadır.

İndigo Aura: Para onun için ikincil durumdadır. Daha yüksek değerleri ve gerçeği arar.

Kırmızı Aura: Parayı düşüncesizce harcar, fiziksel olarak etkileşim ve güç arar.

Lavanta Aura: Para onun için gerçekdışı bir kavramdır, parayı yönetmek güç ve zorlayıcıdır.

Mavi Aura: Parayı bir güvenlik aracı olarak görür. Emniyet ihtiyacı için kullanır.

Mor Aura: Yeni ve yaratıcı fikirlerini gerçekleştirmek ve güç için bir araçtır.

Turuncu Aura: Para yeni projeleri ve mecaracı fikirleri için gereklidir

Aura Çakra Görüntüleme ve Analiz hizmetimiz için tıklayın.

Aura Kendine Özgü Titreşime Sahiptir

Her aura Kendine Özgü bir Titreşime Sahiptir; her enerji alanı kendine özgüdür. Hiç biri diğerine tümüyle benzemez.

Auralar sese, ışığa ve elektromanyetik alanlara sahip olabilirler. Fakat bunların gücü ve yoğunluğu bireyden bireye değişir. Her birey kendine özgü frekansa sahiptir. Auranızın titreşimi, bir başkasınınkine yakınsa aranızda doğal bir uyum vardır. Siz bu insanlarla daha iyi anlaşırsınız. Diğer yandan sizin auranızdan çok farklı bir frekansa sahip auraları olanlarla aranızda hoşnutsuzluk, rahatsızlık, sıkıntı vb. duygular yaşarsınız. Bu durum diğer kişide yanlış bir şey olduğunu göstermez; daha çok iki enerji alanının aynı titreşimde olmadığını gösterir.

Auranız, Diğerlerinin Aurik Alanlarıyla Etkileşim İçindedir; auranın güçlü elektromanyetik özelliklerinden dolayı sürekli olarak enerji verir ve alırsınız.

Her karşılaştığınız insanla bir enerji alışverişi olur. Bu alışverişin farkında olmadığınız takdirde gün boyunca birçok enerji atığı biriktirebilirsiniz.

Aura Çakra Görüntüleme

Aura Çakra Görüntüleme ile ilgili alanınızın rengini yorumlayarak,

·         Genel kişilik analizi

·         Sosyal yaşam analizi,

·         Kariyerinize uygun meslekler,

·         Para ile ilgili tutumunuz,

·         Aurada dengesizlik, yırtık ve yoğun stres analizi

·         Fiziksel, zihinsel ve ruhsal durum analizi

·         Enerji düzeyi grafikleri

·         Aşk- Sevgi analizi ve daha mutlu olamama nedenleri,

·         Sağlık analizi

·         Enerjinizi yeniden nasıl şarj edebileceğine yönelik öneriler,

·         Hangi egzersizi yapmak sizin için daha yararlı? sorusuna cevap

elde edebilirsiniz. Sonuç olarak Aura Çakra Görüntüleme ile;

Para ile ilgili tutumunuz
İletişim şekliniz
Yaşam misyonunuz
Fiziksel durumunuz
Zihinsel durumunuz
Ruhsal durumunuz
Sağlık analizi ve daha sağlıklı olmanız için öneriler
Motivasyon kaynaklarınız
Auranızın genişliği ve bunun hayatınıza etkisi
Çakralarınızın çalışma oranı ve etkisi
Yin-Yang dengeniz 
Bedeninizde sağ taraf (dişi enerji) ve sol taraf (eril enerji) dengesi
Cinsel tutumunuz ilgili bilgi edinebilirsiniz. 

ile ilgili raporlar hazırlayıp, bu konuda öneriler sunuyoruz.

Aura ile Hangi Bilgiler Elde Edilebilir?

Aura bedeni çevreleyen elektromanyetik enerji alanıdır. İnsan, hayvan ve bitkilerin etrafını da çevrelemektedir.

Aura tüm tuygu, düşünce, anıların, davranış kalıplarının bulunduğu yerdir.

Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak yaşamımızın devamını sağlayan çakralarımız auramızdan aldığımız enerji ile beslenir. Aura aynı zamanda bedenimizin etrafında bir koruyucu kılıf oluşturur. Auramızın güçlü ve sağlıklı olması fizik, ruh ve zihin sağlığımız açısından önemlidir.

Durugörü yeteneği gelişmiş kişiler bu alanı üçüncü göz ile görebilmektedirler.

Semyon Kirlian adlı bir Rus bilim adamı tesadüf eseri auranın fotoğrafını çekince auranın varlığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Sonra bu teknik kirlian tekniği olarak anılmaya başlanılmıştır.

Aura renkleri ve anlamları

Aura alanı belli bir aralıkta titreşir. Bu titreşim de kişinin aura tipini veya kişilik rengini gösterir.

Kırmızı: Aktif, Güçlü, Enerjik, Zinde, Rekabetçi, Galip, Seksüel, Tutkulu, Fiziksel Beden ile Bağlantılı. 

Turuncu: Yaratıcı, Üretken, Maceracı, Cesur, Duygular ile Bağlantılı.

Sarı: Yaratıcı, Zeki, Oyunbaz, Hafiflik, İyimser, Rahat, Yaşam Enerjisi ile Bağlantılı

Yeşil: Öğretmen, Sosyal, Haber Verici, İnsanları, Hayvanları ve Doğayı Sever.

Mavi: Şefkatli, Duyarlı, Sevecen, Yardımsever, Sezgisel,

İndigo: Sezgisel, Duyarlı, Sadık, Derin Duygular, Üçüncü Göz ile Bağlantılı, Görsel.

Mor: Sezgisel, Sanatsal, Büyüleyici, Modern, İdealist, Taç ile Bağlantılı.

Beyaz: Spiritüel, Üstün, Yüksek Boyutlar, Ruhani ve Fiziksel Olmayan Nitelikler. 

Aura’nın şekli

İdeal olarak aura ahenkli yuvarlak ve dengeli bir şekilde olmalıdır. Aura yırtıkları, büyüklüğü ve darlığı, aura delikleri, aura içerisinde koyu benekler, oyuklar ve başka stresli bölgeler mevcutsa bu durum fiziksel ve ruhsal hastalıklara neden olur.

Aura sağlığımız?

Sağlıklı bir aura hayat ve canlılık doludur. Bizi negatif etkilerden korur. Kazalar hariç, bozulmuş bir aura negatif düşünce, ameliyat, olumsuz hayat tarzı, aurayı etkiler ve bozar.

AVS cihazı ile biz ne yapıyoruz.

Aura alanınızın rengini yorumlayarak,

·         Genel kişilik analizi

·         Sosyal yaşam analizi,

·         Kariyerinize uygun meslekler,

·         Para ile ilgili tutumunuz,

·         Aurada dengesizlik, yırtık ve yoğun stres analizi

·         Fiziksel, zihinsel ve ruhsal durum analizi

·         Enerji düzeyi grafikleri

·         Aşk- Sevgi analizi ve daha mutlu olamama nedenleri,

·         Sağlık analizi

·         Enerjinizi yeniden nasıl şarj edebileceğine yönelik öneriler,

·         Hangi egzersizi yapmak sizin için daha yararlı?

ile ilgili raporlar hazırlayıp, bu konuda öneriler sunuyoruz. Randevu ve detaylar için bize mail atabilirsiniz: info@meralbakir.com