Şamanizm
Blog May 24
admin 0 Yorum

Şaman kime denir?

Şaman, çeşitli kültürlerde bulunan bir tür manevi liderdir. Şaman, dünya çapında bulunabilen bir isimdir ve sadece Türk kültürü ile sınırlı değildir. Şamanlar, özel bir eğitimle öğrenilen ve çeşitli manevi yöntemlerle çalışan kişilerdir.

Şamanların özellikleri, çoğunlukla manevi dünyaya erişim yeteneği, ruhani liderlik, şifacılık, kehanet ve bazen de doğaüstü güçlerdir. Şamanlar, diğer dünyalara yolculuk yapabilme yeteneğine sahiptirler ve bu yetenekleriyle insanların sorunlarını çözmelerine yardımcı olurlar.

Türk kültüründe, Şamanlar genellikle Kam olarak adlandırılır. Kam, Türk halkı arasında manevi lider olarak kabul edilir. Kam’lar, yalnızca Şamanik inançlara sahip olan halklar arasında bulunmaz.

Şaman Yolculuğu nasıl yapılır?

Şaman yolculuğu, manevi dünyalara yolculuk yapma tekniğidir. Bu yolculuklar, Şamanların manevi dünyalara erişim yetenekleri sayesinde gerçekleşir. Şaman yolculuğu, Şamanların sorunlarını çözmelerine ve doğal dünya ile daha iyi bir bağlantı kurmalarına yardımcı olur.

Şaman Şifası

Şaman şifası, Şamanların sağlık sorunlarına doğal yollarla çözüm bulmalarıdır. Şamanlar, bitkiler, taşlar ve diğer doğal materyalleri kullanarak hastalıkları tedavi ederler.

Şaman güç hayvanı, Şamanların yolculukları sırasında kullandıkları manevi bir varlıktır. Şamanlar, hayvanların güçlü özelliklerini ve özelliklerini kullanarak kendilerini güçlendirirler. Erk hayvanı da aynı şekilde, Şamanın manevi yolculuğu sırasında onun güçlü taraftır.

Şaman Eğitimi Türkiye’de Nerede Alınır?

Şaman eğitimi, genellikle geleneksel olarak bir üstat ve öğrenci arasında gerçekleşir. Öğrenciler, çeşitli Şamanik uygulamaları öğrenirler ve manevi dünya ile bağlantı kurma teknikleri öğrenirler.

Şaman eğitimi almak isteyenler için Türkiye’de birçok seçenek mevcut. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum gibi şehirlerde düzenlenen şamanizm atölyeleri, seminerler ve kamplar bulabilirsiniz. Ayrıca, bazı üniversitelerde antropoloji, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinde Şamanizm dersleri de verilmektedir. Şaman eğitimi almak isteyenler ayrıca internet üzerinden de birçok kaynak ve bilgiye ulaşabilirler.

Meral Bakır Şaman Eğitimleri

Meral Bakır, Türkiye’nin önde gelen şamanlar arasında yer alıyor. Kendisi, çeşitli ülkelerde Şamanizm, Reiki, Meleklerle Şifa, NLP, Meditasyon ve Yoga gibi konularda eğitimler aldı. Ayrıca, 2009 yılından bu yana Şamanizm, Meleklerle Şifa, Seraphim, Yoga ve Meditasyon gibi konularda eğitimler vermektedir. Meral Bakır Şaman eğitimleri, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Azerbeycan, Almanya, İngiltere ve Kıbrıs gibi birçok şehir ve ülkede düzenleniyor. Eğitimlerde Şamanizm‘in temel prensipleri, şamanik ritüeller, şamanik danışmanlık, şamanik yolculuk, şamanik şifa teknikleri, şamanik meditasyon ve şamanik yolculuk gibi konuları ele alınıyor.

Şaman Adetleri

Şaman adetleri, Şamanizm’in önemli bir parçasıdır. Bu adetler, şamanik ritüeller ve törenlerdir. Şamanlar, doğanın dengesini sağlamak, enerjileri uyumlu hale getirmek ve hastalıkları tedavi etmek için adetleri kullanırlar. Şaman adetleri arasında, ayinler, danslar, müzikler, şarkılar, dualar ve ilaçlar yer alır. Şamanlar, adetleri sırasında, kendilerini doğanın bir parçası olarak görürler ve doğayla bütünleşirler.

Şamanizm’in Önemi

Şamanizm, insanların doğa ve evrenle bağlantısını güçlendirmeyi hedefleyen bir inanç sistemidir. Şamanlar, doğanın bir parçası olduklarını ve doğayla uyum içinde yaşamaları gerektiğini savunurlar. Bu nedenle, Şamanizm’in doğayı koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etme konusunda önemli bir rolü vardır. Ayrıca, Şamanizm‘in şifa, güç ve ilham kaynağı olarak da büyük bir önemi vardır.

Şaman Davulu ve Sembolleri

Şaman davulu, şamanın en temel araçlarından biridir. Davul, ritmik sesleriyle şamanın trans haline geçmesine yardımcı olur ve onun diğer dünyalarla iletişim kurmasına yardımcı olur. Şaman davullarının genellikle el yapımı olduğu ve çift taraflı deri kaplı olduğu bilinmektedir. Davulun her iki tarafında da semboller bulunur.

Şaman Davulu, Meral Bakır
Şaman Davulu, Meral Bakır

Şaman davulu, Şamanların ritüel ve ayinlerinde kullandıkları özel bir çalgıdır. Bu davullar, deriden yapılmış ve üzerinde çeşitli semboller bulunan bir çemberdir. Semboller, Şamanların kehanetlerine ve dünya görüşlerine göre farklı anlamlara sahiptir.

Şaman davulunun üzerindeki semboller ve anlamları?

Şaman davulunun sembolleri, farklı anlamlara sahip olabilir. Bu semboller, şamanın yolculuklarında kullandığı sembollerle aynı olabilir veya şamanın kendine özgü sembollerini yansıtabilir. Şaman davulu sembollerinin anlamları, şamanların gelenekleri, kültürleri ve kişisel inançlarına bağlı olarak değişebilir.
Göğün Direği: Gök kubbeyi taşıyan kutsal direk.
Yaşam Ağacı/Hayat ağacı: Yer ile göğü birleştiren kutsal ağaç. Sonsuzluğu sembolize eder.
Yatay çizgi: Alt dünya ve üst dünyayı göstermek içindir.
Dikey çizgi: Yer ile göğü birbirine bağlar.
Çember: Tüm evreni gösterir.
Doğa ile ilgili semboller: Doğa şamanlarda kutsaldır. Şaman davulu üzerinde doğa unsurlarına bu nedenle bol bol yer verilir.
Örneğin Şaman davulu üzerinde Dağ: Tanrının makamı olarak sembolize edilir.
Şaman davulu üzerindeki su, nehir suyun hayatın başlangıcı ve sürdürülmesi için sembolize edilir.
Yıldızlar, güneş, ay, çolpan yıldızı, yıldırım, şimşek en eski kaynaklarda dahi şaman davulu üzerinde bulunan sembollerdendir.

Şaman Eğitimi Nasıl Alınır?

Şaman eğitimi, geleneksel olarak ustaların öğrencilere öğrettiği bir süreçtir. Ancak, günümüzde bazı şamanlar, şamanlık eğitimini çevrimiçi olarak da sunmaktadır. Bu eğitimler genellikle çeşitli konuları kapsar ve şamanlığın temel prensiplerini ve uygulamalarını içerir.

Şamanizm
Şamanizm

Şamanlık eğitimi almak isteyenlerin öncelikle kendilerini bu yolculuğa hazır hissetmeleri önemlidir. Şamanlık bir yaşam tarzıdır ve kişinin doğru zihniyet ve niyetle bu yola girerek, kendini buna adaması gerekir.

Eğitimler genellikle belli bir süre boyunca sürer ve teori ve pratik dersleri içerir. Şaman eğitimi, doğa, elementler, güç hayvanları, şifacılık, meditasyon, ritüeller ve diğer şamanik uygulamaları kapsayan geniş bir yelpazede konuları içerir.

Ancak, resmi bir “şaman eğitimi” programı Türkiye’de bulunmamaktadır. Bazı özel kuruluşlar, şamanizm, geleneksel Türk kültürü ve şifa yöntemleri hakkında seminerler, atölyeler ve kamplar düzenlemektedirler. Bu etkinliklerde, şamanik ritüeller, nefes ve meditasyon teknikleri, doğa yürüyüşleri, beden çalışmaları ve diğer geleneksel uygulamalar öğretilmektedir.

Meral Bakır, Türkiye’de şamanlık, spiritüel danışmanlık alanında faaliyet gösteren bir isimdir. Kendisi “şaman” olarak tanımlanmaktadır.
Şaman olmak, şamanların seçilmiş torunlarına aktardığı bir statüdür. Günümüzde ise Şaman Uygulayıcılığı Eğitimleri ile deneyimlenebilmektedir.
Kendine ve danışanlarına uygulamak ve kendi şifacı/şaman yönünü aktive etmek, dönüştürmek isteyenler bu şaman eğitime katılabilirler. Kendisini şifalandırmak ve doğa ile kopmuş olan bağlantısını canlandırmak isteyen herkese yöneliktir. Meral Bakır tarafından oluşturulan Şaman köklerimiz ile bağlantımızı sağlayan derinlikli bir şifa eğitimidir. Şifa verme gücünü aktive ettiğinde ise yaşamında sevgi, güven, neşe ve bolluk sürekli onunla olur. https://meralbakir.com/urun/saman-egitimi/

Şaman Yolculuğu ve Şaman Şifası

Şaman yolculuğu, şamanların ruhsal dünyalara erişmesine ve bu dünyalardaki varlıklarla iletişim kurmasına izin veren bir uygulamadır. Şaman yolculuğu, davul sesi, şarkılar ve diğer ritüellerle yapılır. Şamanlar, yolculukları sırasında farklı dünyalarda yolculuk yapabilir, güç hayvanları ve rehberlerle karşılaşabilirler.

Şamanizm
Şamanizm

Şaman şifası ise, hastalıkların ruhsal, duygusal veya fiziksel kökenlerini ele alarak iyileşmeyi hedefleyen bir uygulamadır. Şamanlar, hastaların bedenlerindeki enerji blokajlarını gidermeye, hastalıkları iyileştirmeye yardımcı olur.

Şaman güç hayvanı nedir? Erk hayvanı nedir? Nagual nedir?

Şamanizmde, bir kişinin gücünü ve rehberliğini sağlayan bir hayvana veya hayvanlara atıfta bulunulur. Bu hayvana “güç hayvanı” denir. Şamanlar, güç hayvanlarıyla iletişim kurarak, bu hayvanların güçlerini kendilerine aktararak ve yol göstermelerine izin vererek, kendilerini daha iyi anlamak ve dünya ile daha iyi bir bağlantı kurmak için kullanırlar.

Erk hayvanı, Türk şamanizmindeki güç hayvanlarına verilen isimdir. Türk şamanizminde, bir kişinin doğduğu yıl ve ay, onun erk hayvanını belirler. Erk hayvanı, kişinin ruhsal rehberi olarak hizmet eder ve kişinin hayatındaki zorluklarla başa çıkmak için güç ve cesaret verir.

Nagual ise, Meksika şamanizminde kullanılan bir terimdir. Nagual, bir kişinin içindeki gücü temsil eden bir varlık veya hayvan olarak kabul edilir. Nagual, kişinin öğretmeni veya rehberi olarak hizmet eder ve kişinin hayatındaki zorluklarla başa çıkması için güç ve bilgi verir.

Tüm bu kavramlar, kişinin içindeki gücü ve rehberliği temsil eden hayvan ya da varlıkların, şamanlar tarafından kullanılarak, kişinin yaşam yolculuğunda kendilerini daha iyi anlamasına ve dünya ile daha iyi bir bağlantı kurmasına yardımcı olduğu şamanik uygulamalarda sık sık kullanılır.

Erk hayvanı olarak seçilen hayvanlar, şamanizmde kişinin kendisine yol göstermesi ve yardım etmesi için seçildiği düşünülen hayvanlardır. Her hayvanın kendine özgü bir enerjisi ve sembolik anlamı vardır.

Erk hayvanı -Ruhsal rehber- Ruhsal hayvan- Güç hayvanı- Nagual

Şaman şifa yolculuklarında kendilerini bir hayvan formunda gösteren rehberlerdir.
Erk hayvanı Kurt anlamı:
Cesaret, güç, bağımsızlık sadakat, liderlik, koruyuculuk

Erk Hayvanı olarak Akrep:
Güç, koruma, kendi güçlü yanlarını keşfetme, dönüşüm ve dikkat sembolüdür. Sabırlı olmayı geliştirir. Başarılı olmak için kendi güçlü yanlarını keşfederek ve gerekirse temkinli gizli adımlar atılmalıdır.

Erk Hayvanı olarak Akbaba:
Yeniden doğuş, kehanet, temizleme, ölüm, ölümsüzlük ve saflık sembolüdür. Çok güçlü bir yöneticilik verir. Kendi gücünün farkına varmak ile ilgilidir.

Erk Hayvanı olarak Arı:
Topluluk, işbirliği, disiplin ve başarı sembolüdür. Arı çok güçlü bir semboldür. Hayatın sırlarını taşıdığına inanılır. Aynı zamanda bolluğu temsil eder. Tatlı bir ortam ve dünyaya ihtiyaç. Çok çalışmak. Yuvanın korunması ve birlik bilincini ifade eder.

Erk Hayvanı olarak At:
Güç, hız, hareketlilik ve özgürlük sembolüdür. İlişkileri temsil eder. Başkalarına şefkat. Kendinizi harekete geçirmeniz gerekliliğini ve hedefinize doğru hızla yola çıkmanız gerektiğini size hatırladır. Size geleceği de göstermek ister. Harekete geçmezsen gücünü eline almazsan ileri gidemeyeceğini sana hatırlatır.

Erk Hayvanı olarak Atmaca veya Şahin.
Sorun çözme yeteneği, Sevgileri gelişmiş ve kuruyuculuğu yüksek yaratıcı olduğunu sana hatırlatmak için gelmiştir. Yaratıcılığını ve özgürlüğünü kısıtlamadan yola devam etmelisin.

Erk Hayvanı olarak Ayı:
Güç, cesaret, koruma ve zenginlik sembolüdür. Limitlerini zorladığını bu zorlamanın senin hayatınıda bazı olumsuzluklar doğurabileceğini hatırlatır. Özgüvenli ol ama aceleci olmadan yoluna devam et. Gücünü farket fakat bunu bir zorbalığa dönüştürme.

Erk Hayvanı olarak Aslan:
Güç, cesaret, kraliyet, liderlik ve sadakatin sembolüdür. Sezgileri yüksektir. Uzun süre sakinliğini korur. Fakat gerektiğinde tüm gücünü kullanarak atak yapabilirsin. Sabırlı olmayı öğrenmelisin. Zaten cesaret var bu kibire dönüştürmeden kullanmayı bilmek önemlidir. Zaten yapabilirim zihniyeti ile ertelemekten kaçının. Fazla ego yaratmadan gücünü ve sezgilerini kullanabilirsin.

Erk Hayvanı olarak Balina:
Bilgelik, derinlik, sadakat ve aile sembolüdür. Gücünerağmen duygularınla hareket edersin. Gücü ve duyguyu birlikte kullandığında daha başarılı olabilirsin. Sürü ile hareket etmekten hoşlanırsın ama zaman zaman kendi sezgilerini ve duygularını hatırlama ve kullanma zamanın geldi. Gücünü farket ve yeteneklerini araştırmaya başla.

Erk Hayvanı olarak Baykuş:
Bilgelik, sezgi, kehanet ve gizemin sembolüdür. Başkalarının göremediği ayrıntıları görürüsünüz. Kişilerin veya olayların iç yüzlerini, bilinmedik yönlerini görme yetisine sahipsiniz. Bazı işe yaramayan duygu ve davranışlarınızın bir şekilde bırakmak (ölüm) size kötü hissettirebilir. Eski işinize yaramayan size hizmet etmeyen duygu ve düşünceleri bırakma zamanınız geldi.

Erk Hayvanı olarak Boğa:

Güç, cesaret, sabır ve toprak sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Ceylan: Zarafet, hız, uyum ve duyarlılık sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Eşek: Dayanıklılık, sabır, sadakat ve çalışkanlık sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Ejderha: Güç, kudret, bilgelik zekâ cesaret ve koruma sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Fare: Zekâ, çeviklik, merak ve farkındalık sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Fil: Bilgelik, güç, güçlü hafıza ve aile sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Fok balığı: Esneklik, uyum, gizem ve sezgi sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Geyik: Refah, zenginlik, zarafet ve sadakat sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Güvercin: Sevgi, barış, huzur ve özgürlük sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Jaguar: Güç, cesaret, zeka ve gizem sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kaplumbağa: Dayanıklılık, özgüven, uyum ve koruma sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kertenkele: Dönüşüm, uyum, cesaret ve yenilenme sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Karga: Zekâ, uyum, şans ve dönüşüm sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Karınca: Disiplin, işbirliği, planlama ve çalışkanlık sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kelebek: Dönüşüm, güzellik, özgürlük ve hafiflik sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Köpek: Sadakat

Erk Hayvanı olarak kaplan, cesaret, güç, bağımsızlık ve liderlik ile ilişkilendirilir.

Erk Hayvanı olarak Kaplumbağa, uzun ömür, sabır, dayanıklılık ve bilgelik sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kertenkele, kendine güven, yenilenme ve gizli güçlerin sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Karga, zeka, yaratıcılık, cesaret ve kehanet ile ilişkilendirilir.

Erk Hayvanı olarak Karınca, çalışkanlık, planlama, dayanıklılık ve toplumsal yaşamın sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kartal: Güç, özgürlük, vizyon, yücelik, ilahi bakış ve güçlü bir bakış açısının sembolüdür.

Şamanizm
Şamanizm

Erk Hayvanı olarak Keçi, kararlılık, özgüven, dayanıklılık ve kişisel gücün sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kelebek, değişim, dönüşüm ve özgürlük sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kuğu, zarafet, güzellik, sevgi, sadakat ve duygusal hassasiyetin sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Kurbağa, yenilenme, bereket, şans ve sağlık ile ilişkilendirilir.

Erk Hayvanı olarak Kurt, bağımsızlık, özgürlük, cesaret ve güç sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Leylek, sevgi, saflık, sadakat, şans ve yeniden doğuşun sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Martı, özgürlük, macera, yaratıcılık ve farkındalık sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Örümcek, yaratıcılık, şans, bağımsızlık ve güç sembolüdür.

Erk Hayvanı olarak Yılan: Şifacılık, yenilenme, gizem, dönüşüm ve cesaret sembolüdür.

Şamanizm, kökeni Sibirya’ya dayanan, doğaya saygı, tüm canlılarla uyumlu bir yaşam ve içsel bilgiye ulaşma üzerine kurulu bir şifa ve spiritüel yol olarak kabul edilir. Türkiye’de de bazı bölgelerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, hala şamanik gelenekler ve uygulamalar yaşatılmaktadır.

Şaman adetleri

Şamanların geleneksel olarak gerçekleştirdiği ritüellerdir ve her şaman kültürüne ve bölgesine göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle şaman adetleri, doğal güçlerle iletişim kurmak, iyileşme, kehanet ve spiritüel danışmanlık için yapılan geleneksel şamanistik ritüelleri kapsar.

Şamanizm
Şamanizm

Şaman adetleri ise, farklı kültürlerde ve coğrafyalarda farklılık göstermektedir. Genel olarak, şaman adetleri, doğa ve ruh dünyası ile olan bağlantıyı güçlendirmeyi, hastalıkları şifalandırmayı, hayatın dönüm noktalarında kutlamalar yapmayı ve toplumsal düzeni korumayı amaçlamaktadır.

Bazı yaygın şaman adetleri şunlardır:

Şamanik danslar: Şamanların dansları, doğanın ritimlerini ve doğal güçleri çağırmak için kullanılır. Danslar, şamanın trans haline geçmesine yardımcı olur.

Şamanik şarkılar: Şamanların şarkıları, doğal güçlerle iletişim kurmak ve şamanik seyahatler sırasında rehberlik etmek için kullanılır.

Şamanik seyahatler: Şamanlar, spiritüel dünyalarla iletişim kurmak ve hastaları iyileştirmek için şamanik seyahatler yaparlar. Bu seyahatler, trans halindeki şamanın, farklı boyutlara geçerek spiritüel rehberleri ve güç hayvanlarını görme ve onlarla iletişim kurma yeteneği kazanmasını sağlar.

Sunumlar ve adaklar: Şamanlar, doğal güçler ve spiritüel varlıklar için adaklar sunarlar. Bu adaklar, doğanın dengesini korumaya yardımcı olmak ve doğal güçlerin iyileştirici etkilerini artırmak amacıyla yapılır.

Görsel sanatlar: Şamanlar, resimler, heykeller, süs eşyaları ve benzeri şeyler yaparak, doğal güçleri ve spiritüel varlıkları temsil ederler. Bu eserler, şamanın hastalarına yardımcı olmak için kullanılır veya doğal güçlerin varlığını kutlamak için yapılır.

Günümüzde modern hayatlarda yaşayanlara şamanist inançlardan pek çok ritüel taşınmıştır. Bunlardan bazıları;

Yeni aya bakıp dilek tutmak,
Türbelere mum yakmak,
Ağaçlara bez bağlamak,
Müziğin şifası,
Sayıların şifası,
Kansız kurban yani eylemsel adaklar,
Nazar boncuğu,
Tahtaya vurma,
Elden makas bıçak almama,
Kurşun dökme adetleri
Bu adetler, şamanların doğal dünya ve spiritüel dünya arasındaki bağlantıyı sürdürmelerine yardımcı olur ve bu şekilde insanlar, doğa ve spiritüel dünya arasındaki dengenin korunmasına katkıda bulunurlar.

Etiketler:
Şaman eğitimi Türkiye, Şaman eğitimi İstanbul, Şaman eğitimi Ankara, Şaman eğitimi İzmir, Şaman eğitimi Kıbrıs, Şaman kampı, Meral Bakır şaman mı? Şaman adetleri

Yorum Yap

Your email address will not be published.

Gösterilecek alanları seçin. Diğerleri gizlenecek. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleyip bırakın.
 • Resim
 • SKU
 • Değerlendirme
 • Fiyat
 • Stok
 • Kullanılabilirlik
 • Sepete ekle
 • Açıklama
 • İçerik
 • Ağırlık
 • Boyutlar
 • Additional information
Karşılaştırma çubuğunu gizlemek için dışarıyı tıklayın
Karşılaştır